Chuyên đề: Các mô hình thương hiệu - DN và địa phương - Khóa học: Marketing & Thương hiệu dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Các mô hình thương hiệu - DN và địa phương

 

Giảng viên: Võ Văn QuangPhần 1 - Các mô hình thương hiệu - DN và địa phương

GV Võ Văn Quang


 

Bình luận