Chuyên đề: Mô hình chiến lược Marketing 7P - Khóa học: Marketing & Thương hiệu dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Mô hình chiến lược Marketing 7P

 

Giảng viên: Võ Văn Quang

Mô hình chiến lược Marketing 7P

GV Võ Văn Quang

 

Bình luận