Chuyên đề: Quản trị Marketing, cơ bản - Khóa học: Marketing & Thương hiệu dành cho CEO, cấp quản lý - Trường Doanh Nhân Bizuni

Quản trị Marketing, cơ bản

Giảng viên Đoàn Đình Hoàng

Tóm tắt bài giảng

Trailer Quản trị Marketing, cơ bản

GV Đoàn Đình Hoàng


 

   

 

Bình luận