Chuyên đề: Quản trị Marketing, cơ bản - Khóa học: Marketing & Thương hiệu dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Quản trị Marketing, cơ bản

Giảng viên Đoàn Đình Hoàng

Tóm tắt bài giảng

Trailer Quản trị Marketing, cơ bản

GV Đoàn Đình Hoàng


 

   

 

Bình luận