Chuyên đề: Quy trình xây dựng thương hiệu, cơ bản - Khóa học: Marketing & Thương hiệu dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Quy trình xây dựng thương hiệu, cơ bản

 

 

Giảng viên Đặng Thanh Vân

 

 


 Quy trình xây dựng thương hiệu, cơ bản

GV Đặng Thanh Vân

 

Bình luận