Chuyên đề: Xây dựng Thương hiệu theo chuẩn Quốc tế - Khóa học: Marketing & Thương hiệu dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Xây dựng Thương hiệu theo chuẩn Quốc tế

 

Giảng viên Nguyễn Đức Sơn


Phần 1 - Xây dựng Thương hiệu  theo chuẩn Quốc tế

GV Nguyễn Đức Sơn

 

Bình luận