Chuyên đề: Xu hướng Marketing bằng tương tác và cộng đồng - Khóa học: Marketing & Thương hiệu dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Xu hướng Marketing bằng tương tác và cộng đồng

 

GV Lê Quốc VinhPhần 1, Xu hướng Marketing bằng tương tác và cộng đồng

GV Lê Quốc Vinh


 

Bình luận