Giảng viên: Đặng Thanh Vân - Khóa học: Marketing & Thương hiệu dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Giảng viên chính thức khóa: Marketing & Thương hiệu dành cho CEO, cấp quản lý

Đặng Thanh Vân

Giảng viên Đặng Thanh Vân là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông dành cho doanh nghiệp SMEs Việt, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty. Chị cũng là tác giả cuốn sách 10 bước cất cánh thương hiệu – cuốn sách DUY NHẤT về Quy trình xây dựng thương hiệu dành cho Doanh nghiệp Việt Nam và được cộng đồng đón nhận rất tích cực.

Chuyên đề


Chiến lược khác biệt hóa


Phần 1, Chiến lược khác biệt hóa

GV Đặng Thanh Vân

 

Quy trình xây dựng thương hiệu, cơ bản


 Quy trình xây dựng thương hiệu, cơ bản

GV Đặng Thanh Vân

 

Bình luận