Giảng viên: Nguyễn Dương - Khóa học: Marketing & Thương hiệu dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Giảng viên chính thức khóa: Marketing & Thương hiệu dành cho CEO, cấp quản lý

Nguyễn Dương

Ông Nguyễn Dương, là Chuyên Gia Chiến lược và Chuyển đổi Trải Nghiệm Khách hàng

Ông Nguyễn Dương có hơn 17 năm kinh nghiệm làm bán hàng, marketing, quản lý quan hệ khách hàng, chiến lược và trải ngiệm khách hàng. Ông cũng là người đã trải qua nhiều vị trí từ nhân viên đến lãnh đạo của các môi trường công ty và thị trường kinh doanh khác nhau, thuộc cả ba loại hình doanh nghiệp là tư nhân, nhà nước và đa quốc gia như: chuyên viên bán hàng, tiếp thị và kế hoạch kinh doanh VNPT, giám đốc quan hệ khách hàng và đối tác khu vực iBasis – KPN, Phó Giám đốc Chiến lược khách hàng Viettel mobile, Trưởng nhóm chiến lược Viettel Telecom, Giám đốc phát triển kinh doanh và Giám đốc quốc gia singtel Việt Nam. Tham gia vào môi trường kinh doanh quốc tế hơn hơn 10 năm nên ông sớm ý thức được các quan điểm quản trị mới nhất, trong đó ông dành nhiệt huyết của mình vào quản trị trải nghiệm khách hàng. Là chuyên gia đầu tiên của Việt Nam về chiến lược và chuyển đổi trải nghiệm khách hàng, ông mong muốn tuyền tải rộng rãi và giúp các doanh nghiệp Việt Nam hiểu và áp dụng trải nghiệm khách hàng cả chiến lược và thực thi để phát triển bền vững trong cạnh tranh

Kinh nghiệm: 1. Hiện nay: Chuyên gia trải nghiệm khách hàng, chủ tịch Công ty TNHH Cempartner. Đồng sáng lập Consortio Vietnam, Kiểm toán KTV. Giám đốc Quốc gia Singtel Việt Nam: 6 năm 3. Giám đốc phát triển Singtel Việt Nam: 6 tháng 4. PGĐ chiến lược khách hàng Viettle mobile và Trưởng nhóm chiến lược Viettel Telecom:1 năm. Giám đốc quan hệ khách hàng iBasis Inc (USA): 3 năm 6. Chuyên viên bán hàng, tiếp thị, Kế hoạch Kinh doanh VNPT: 5 năm 7. Sales marketing trong ngành quảng cáo và FMCG: 2 năm.

Ông Dương tốt nghiệp Thạc sỹ kinh doanh quốc tế, Đại học Capilano, Vancouver, Canada 2004-2006 

Chuyên đề


Công cụ đo lường và thiết kế trải nghiệm


Công cụ đo lường và thiết kế trải nghiệm

GV Nguyễn Dương

 

Quản trị trải nghiệm khách hàng


Phần 1 -  Quản trị trải nghiệm khách hàng

GV Nguyễn Dương

 

Bình luận