Chuyên đề: Làm việc nhóm và xây dựng nhóm hiệu quả - Khóa học: Nhân sự, Văn hóa doanh nghiệp dành cho CEO - Trường đào tạo QTKD BizUni

Làm việc nhóm và xây dựng nhóm hiệu quả

 

Giảng viên Lê Duy Quang

Phần 1 - Làm việc nhóm và xây dựng nhóm hiệu quả

GV Lê Duy Quang

 

Bình luận