Chuyên đề: Nghệ thuật thu phục nhân tâm trong QTNS - Khóa học: Nhân sự, Văn hóa doanh nghiệp dành cho CEO - Trường đào tạo QTKD BizUni

Nghệ thuật thu phục nhân tâm trong QTNS

 

Giảng Viên: La Kiến Mỹ (Anthony Mỹ)Phần 1 - Nghệ thuật thu phục nhân tâm trong QTNS

GV La Kiến Mỹ (Anthony Mỹ)


 

Bình luận