Quản trị trải nghiệm khách hàng

Giá trị khóa học
  • Hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của trải nghiệm khách hàng trong kinh doanh
  • Biết được cách làm thế nào để chiếm trọn tâm trí và trái tim của khách hàng
  • Hướng dẫn xây dựng văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm
  • Biết cách gắn kết nhân sự để tạo nên trải nghiệm khách hàng vượt trội
  • Nắm rõ chiến lược quản trị trải nghiệm khách hàng
  • Thời gian học linh hoạt, không giới hạn
Quản trị trải nghiệm khách hàng
500.000đ
500.000đ
Mua ngay