Chuyên đề - Khóa học: Kỹ năng Sales thời 4.0, GV Lâm Minh Chánh - Trường đào tạo QTKD BizUni