Chuyên đề: Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp - Khóa học: Sales & Phân phối dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp

 

GV Bùi Đỗ Mạnh

 

Phần 1, Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, Dịch vụ khách hàng nâng cao

GV Bùi Đỗ Mạnh

 

Bình luận