Chuyên đề: Kinh doanh Toàn Cầu - Khóa học: Sales & Phân phối dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Phần 1, Khởi Nghiệp Toàn Cầu

Giảng viên FRANCIS HÙNG

 

Bình luận