Chuyên đề: Kỹ năng bán hàng B2B - Khóa học: Sales & Phân phối dành cho CEO, cấp quản lý - Trường Doanh Nhân Bizuni

Kỹ năng bán hàng B2B

GV Lê Duy Quang

 

Bình luận