Chuyên đề: Tuyệt đỉnh đàm phán - Khóa học: Sales & Phân phối dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Phần 1, Tuyệt đỉnh đàm phán

Giảng viên FRANCIS HÙNG

 

Bình luận