Chuyên đề: Xây dựng mô hình đội sales - Khóa học: Sales & Phân phối dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Xây dựng mô hình đội sales

 

Giảng viên Đỗ Xuân Tùng

 


Phần 1 -  Xây dựng mô hình đội Sales

GV Đỗ Xuân Tùng

 

Bình luận