Giảng viên: Đoàn Đình Hoàng - Khóa học: Sales & Phân phối dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Giảng viên chính thức khóa: Sales & Phân phối dành cho CEO, cấp quản lý

Đoàn Đình Hoàng

Chuyên gia Marketing, xây dựng thương hiệu.

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Chuyên gia hàng đầu về Marketing, xây dựng thương hiệu.

2002 – nay: Giáo viên thỉnh giảng tại Vietnam Marcom

2000 – 2002: Giáo viên thỉnh giảng khoa QTKD ĐH Tôn Đức Thắng

1999 – nay: Tham gia các Hoạt động đào tạo và nghiên cứu, Giảng dạy chiến lược cho chương trình Giámđốc tài chính thuộc Phân viện tài chính và tinhọc HCM, daỵ về kỹ năng bán hàng, thươnghiệu cho các doanh nghiệp. Tham gia nhómphản biện Luật thương mại sửa đổi của BộThương Mại/ Phó chủ nhiệm CLB Xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam. (Tham gia xây dựng đề cương thành lập và công việc điều hành) Báo cáo viên cho các Diễn đàn Giải thưởng xuất khẩu Bộ Thương Mại, Kinh tế miền Trung BáoTuổi Trẻ, Vietnam Competitiveness Initiative (Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ)

1996 – nay: Công tác viên của TB KTSG,Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tạp chí Nhà Quản L., Marketing, Thành Đạt

2007 – nay: Nhà tư vấn độc lập, Tư vấn các dự án: Tổng công ty kỹ thuật dịch vụ dầu khí Việt Nam, Công ty phát triển năng lượng mặt trời Bách Khoa, Tân Việt, SMC (Nhà phân phối thép hàng đầu Việt Nam), Chứng khoáng Thăng Long, Công ty Thủy sản Vĩnh Hoàn (Đồng Tháp).

Chuyên đề


Xây dựng Kế hoạch kinh doanh, P1/2


Phần 1 - Xây dựng Kế hoạch kinh doanh, P1/2

GV Đoàn Đình Hoàng

Xây dựng Kế hoạch kinh doanh, P2/2


Phần 1 - Xây dựng Kế hoạch kinh doanh, P2/2

GV Đoàn Đình Hoàng

Bình luận