BizUni chiêu sinh lớp 2, chương trình CEO - Trường Doanh Nhân Bizuni

BizUni chiêu sinh lớp 2, chương trình CEO

BIZUNI CHIÊU SINH HỌC VIÊN LỚP 2, CHƯƠNG TRÌNH CEO. HỌC VIÊN THAM GIA HỌC NGAY KHI ĐĂNG KÝ HOÀN TẤT.


Lớp 1, chương trình CEO của BizUni đã chính thức khai giảng bắt đầu học vào ngày 1/4/2018 và học cho đến 30/9/2018. Nhiều học viên lớp 1 đã đánh giá rất cao chương trình CEO-SME và đang rất hứng khởi với những nội dung được học từ chương trình.

Lớp 2 sẽ bắt đầu chiêu sinh hôm nay. Lớp 2 sẽ chính thức học trong 6 tháng: 1/5/2018 – 31/10/2018. Tuy vậy bất cứ khi nào quý khách đăng ký tài khoản thì quý khách sẽ được nhận tài khoản học ngay. Học từ ngày đăng ký cho đến ngày 31/10/2018. Nói một cách càng đăng ký sớm, quý khách càng có nhiều thời gian để học hơn.
Đăng ký ngay tại phần đăng ký học, cuối trang www.bizuni.vn

Trân trọng

Trường Doanh nhân BizUni