• Banner 190
  • Banner 172
  • Banner 191
  • Banner 179
  • Banner 184
  • Banner 166
  • Banner 185
  • Banner 130
  • Banner 165
  • Banner 178
  • Banner 181

Những quy định của Học viện Kinh doanh & Tài chính - BizUni 

Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

    + Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Phục vụ cho việc quản lý bán hàng hóa/dịch vụ, quảng cáo…trên BizUni.vn

    + Phạm vi sử dụng thông tin: cam kết chỉ sử dụng thông tin trong phạm vi công việc bán hàng hóa, dịch vụ.

    + Thời gian lưu trữ thông tin: Kể từ ngày có đơn hàng đến ngày khách hàng có thanh toán.

    + Những người có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của người tiêu dùng: Chỉ ban quản trị sàn giao dịch TMĐT BizUni.vn mới có quyền tiếp cận thông tin người tiêu dùng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu cung cấp thông tin.

    + Địa chỉ của đơn vị thu thập quản lý thông tin: Sàn giao dịch TMĐT BizUni.vn của Công ty Cổ Phần Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh Bizuni tại Tầng 2, Khu B Tòa nhà Indochina Park Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao Quận 1, TP Hồ Chí Minh: ĐT: 1900633396

    + Nếu việc thu thập thông tin được thực hiện thông qua website thương mại điện tử của BizUni.vn, chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được công bố công khai tại một vị trí dễ thấy trên website BizUni.vn

* Xin phép người tiêu dùng khi thu thập thông tin cá nhân:

- Việc thu thập thông tin phải được sự đồng ý của chủ thể thông tin.

- Việc đồng ý thu thập thông tin có thể thể hiện bằng văn bản, email, tin nhắn…

- BizUni.vn có cơ chế riêng để chủ thể thông tin được lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ trong những trường hợp sau bằng cách gửi email, tin nhắn… cho phép hoặc không cho phép.

    + Chia sẽ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba.

    + Sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác.

- Trong các trường hợp sau thì sàn giao dịch TMĐT BizUni.vn không cần sự đồng ý của chủ thể thông tin.

    + Thu thấp thông tin cá nhân đã được công bố công khai trên các website thương mại điện tử.

    + Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ.

    + Thu thập thông tin để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.

* Sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng:

- BizUni.vn phải sử dụng đúng thông tin cá nhân của người tiêu dùng với mục đích, phạm vi đã thông báo trừ trường hợp sau:

    + Có một thỏa thuận riêng với chủ thể thông tin về mục đích và phạm vi sử dụng.

    + Để cung cấp dịch vụ, sản phẩm theo yêu cầu của chủ thể thông tin.

    + Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của luật.

    + Việc sử dụng thông tin nêu trên bao gồm cả việc chia sẽ, tiết lộ chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

* Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân:

- BizUni.vn có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ ngăn ngừa những hành vi sau:

    + Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép.

    + Sử dụng thông tin trái phép.

    + Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép.

- Cơ chế giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng trong trường hợp thông tin cá nhân người tiêu dùng bị sử dụng sai mục đích, phạm vi đã thông báo: BizUni.vn sẽ là đơn vị trung gian đứng ra tiếp nhận khiếu nại của người tiêu dùng. Khi phát hiện sự vi phạm, người tiêu dùng có thể gửi khiếu nại về trụ sở Công ty Cổ Phần Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh Bizuni. BizUni.vn sẽ xem xét và hỗ trợ cùng với người tiêu dùng đứng ra làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hỗ trợ cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho việc khiếu nại.

- Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người tiêu dùng, BizUni.vn sẽ thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24h (hai mươi bốn giờ) sau khi phát hiện sự cố.

* Kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân:

- Chủ thể thông tin có quyền yêu cầu BizUni.vn thực hiện kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để họ tự kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân.

* Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng:

- Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử nếu BizUni.vn thực hiện việc thu thập thông tin của người tiêu dùng thì sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

- Trường hợp BizUni.vn điện tử ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của người tiêu dùng thì:

    + Hợp đồng giữa hai bên sẽ quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

    + Nếu hợp đồng giữa hai bên không quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên thì BizUni.vn sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng vi phạm các quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

- Việc thu thập thông tin người tiêu dùng đảm bảo các yêu cầu sau đây:

    + Không sử dụng thông tin cá nhân của khách vào mục đích khác.

    + Không chuyển nhượng hay trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ ba.

    + Không spam, gửi email hay tin nhắn với khách hàng, nếu gửi thì phải có chức năng từ chối email hoặc tin nhắn trong danh sách.

    + Không công bố hoặc cung cấp thông tin của khách hàng với bên thứ ba.

- Những đối tượng được tiếp cận thông tin của khách hàng: Chỉ những đối tượng được phân quyền mới được tiếp cận thông tin này, cụ thể: Giám đốc, admin website (bộ phận Marketing + thiết kế), kế toán.

- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin: Tầng 2, tòa nhà Indochina Park, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

- Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Khi người dùng tạo tài khoản trên website, hệ thống sẽ cấp cho người dùng một ID đăng nhập và người dùng tự nhập mật khẩu để quản lý. Người dùng đăng nhập vào website theo ID và password đã cấp trước đó. Khi thông tin cá nhân của người dùng có thay đổi thì người dùng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên để được hỗ trợ cập nhật lại thông tin mới.

Khách hàng có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của Bizuni bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Bizuni hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin bạn đưa lên website.

- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Bizuni lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng trên máy chủ, bizuni bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. BizUni.vn thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và chúng tôi chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống BizUni.vn.

Bizuni cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, Bizuni có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng trong một số trường hợp dưới đây:

    + Bizuni được khách hàng đồng ý tiết lộ những thông tin này.

    + Bên thứ ba mà khách hàng ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu Bizuni cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng.

    + Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu Bizuni tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp.

    + Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác.

    + Cho các bên thứ ba khác mà Bizuni có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên BizUni.vn hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến BizUni.vn.

    + Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, Bizuni sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác trừ khi Bizuni hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của khách hàng, Bizuni sẽ thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố và khắc phục sự cố ngay lập tức nhằm khôi phục lại thông tin khách hàng sớm nhất.

- Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng:

Khách hàng khi có khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân, khách hàng vui lòng phản hồi ngay đến Bizuni thông qua website hoặc số hotline.

Bộ phận CSKH sẽ tiếp nhận và gửi khiếu nại của khách hàng đến bộ phận kỹ thuật để xác minh lại thông tin, tìm nguyên nhân và đưa ra câu trả lời thích hợp cho khách hàng. Nếu đây là lỗi khách quan, bộ phận kỹ thuật sẽ điều chỉnh và khắc phục lỗi hệ thống. Ngược lại, nếu là lỗi chủ quan (do bên thứ ba xâm phạm và sử dụng thông tin khách hàng vào mục đích không chính đáng), Bizuni sẽ đưa ra biện pháp mạnh và xử lý vấn đề ngay lập tức nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho khách hàng. Trường hợp, khách hàng có phát sinh thiệt hại do vấn đề này Bizuni sẽ bồi thường tương ứng nếu nguyên nhân lỗi thuộc về Bizuni.