QUÝ DOANH NGHIỆP CẦN
Nâng cao những kiến thức chuyên môn cho nhân viên về:

 • Sales

  Sales

 • Marketing

  Marketing

 • Dịch vụ khách hàng

  Dịch vụ khách hàng

 • Nhân sự

  Nhân sự

 • Thương hiệu

  Thương hiệu

 • Trải nghiệm khách hàng

  Trải nghiệm khách hàng

 • Hệ thống phân phối

  Hệ thống phân phối

 • Tài chính kế toán

  Tài chính kế toán

 • Chiến lược

  Chiến lược

 • Mô hình kinh doanh

  Mô hình kinh doanh

 • Tư duy quản trị

  Tư duy quản trị

 • Quản trị chất lượng

  Quản trị chất lượng

Muốn nhân viên phát triển những kỹ năng chuyên nghiệp?
QUÝ DOANH NGHIỆP CẦN
- Nhân sự phát triển trở thành những cấp quản lý có kỹ năng lãnh đạo
- Nhân sự bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng thực chiến từ những chuyên gia hàng đầu, doanh nhân thành công.
QUÝ DOANH NGHIỆP RẤT CẦN VÀ MUỐN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ NHƯNG:
- Thiếu bộ phận phụ trách đào tạo nội bộ.
- Nếu có bộ phận đào tạo nội bộ thì cũng không thể cung cấp các khóa học có nội dung đa dạng, chuyên sâu và cập nhật
- Thời gian triển khai
- Thiếu ngân sách để duy trì hệ thống đào tạo nội bộ một cách kế hoạch, bài bản.
- ...

HÃY ĐỂ BIZUNI
HỖ TRỢ CHO QUÝ DOANH NGHIỆP

BIZUNI - DOANH NGHIỆP

- Khoá học chất lượng từ những trải nghiệm thực tế, kiến thức đã được chứng minh thực chiến
- Giảng viên uy tín là những chuyên gia hàng đầu, những doanh nhân thành công
- Chi phí chỉ bằng 1/10 so với chi phí đào tạo in house bình thường
- Báo cáo tiến trình học của từng nhân viên
- Cài đặt một lần, đào tạo lâu dài
HÃY ĐIỀN THÔNG TIN
BizUni sẽ liên hệ tư vấn
quý doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất