“Nếu bạn biết cách đầu tư và đầu tư càng sớm, bạn sẽ tận dụng tối ưu nguồn tiền của mình, bảo vệ nó khỏi sự lạm phát đang tăng lên hàng năm.”

“Từ 3 chuyện: THỜI GIAN DÀI – SỐ TIỀN ĐỀU ĐẶN – LÃI SUẤT KÉP thì số tiền trong tương lai 10, 20, 25 năm sau sẽ sinh lãi cho chúng ta, giúp chúng ta độc lập tài chính hay tự do tài chính.”

Chuyên trang về Kiến thức Đầu tư, Đầu tư chứng khoán dài hạn & Tài chính cá nhân

Kiến thức đầu tư chứng khoán dài hạn


Báo chí viết về Giảng viên Lâm Minh Chánh
và Phương Pháp Đầu tư cổ phiếu dài hạn