Công cụ đo lường và thiết kế trải nghiệm
500.000đ

Công cụ đo lường và thiết kế trải nghiệm

Giá trị khóa học
 • Áp dụng công cụ đo lường NPS để đo lường cảm xúc của khách hàng
 • Khám phá đặc điểm của 3 loại khách hàng để dễ dàng nắm bắt tâm lý của họ
 • Hướng dẫn xây dựng quy trình cải tiến sau đo lường
 • Hướng dẫn xử lý phản hồi theo quy trình khép kín
 • Hiểu và tiếp cận đúng dữ liệu đáng tin cậy
 • Cung cấp bộ chỉ tiêu đánh giá các cấp độ trải nghiệm khách hàng hiện tại của doanh nghiệp
 • Hướng dẫn chi tiết thiết kế hành trình trải nghiệm khách hàng

Giảng viên

Nguyễn Dương
Nhà sáng lập Công ty TNHH Cempartner

- Ông Nguyễn Dương, là Chuyên Gia Chiến lược và Chuyển đổi Trải Nghiệm Khách hàng.

- Ông Nguyễn Dương có hơn 17 năm kinh nghiệm làm bán hàng, marketing, quản lý quan hệ khách hàng, chiến lược và trải nghiệm khách hàng. Ông cũng là người đã trải qua nhiều vị trí từ nhân viên đến lãnh đạo của các môi trường công ty và thị trường kinh doanh khác nhau, thuộc cả ba loại hình doanh nghiệp là tư nhân, nhà nước và đa quốc gia như:

 • Chuyên viên bán hàng, tiếp thị và kế hoạch kinh doanh VNPT,
 • Giám đốc quan hệ khách hàng và đối tác khu vực iBasis – KPN,
 • Phó Giám đốc Chiến lược khách hàng Viettel mobile,
 • Trưởng nhóm chiến lược Viettel Telecom,
 • Giám đốc phát triển kinh doanh và Giám đốc quốc gia singtel Việt Nam.

- Tham gia vào môi trường kinh doanh quốc tế hơn hơn 10 năm nên ông sớm ý thức được các quan điểm quản trị mới nhất, trong đó ông dành nhiệt huyết của mình vào quản trị trải nghiệm khách hàng. Là chuyên gia đầu tiên của Việt Nam về chiến lược và chuyển đổi trải nghiệm khách hàng, ông mong muốn tuyền tải rộng rãi và giúp các doanh nghiệp Việt Nam hiểu và áp dụng trải nghiệm khách hàng cả chiến lược và thực thi để phát triển bền vững trong cạnh tranh.

- Kinh nghiệm:

 1. Hiện nay: Chuyên gia trải nghiệm khách hàng, chủ tịch Công ty TNHH Cempartner. Đồng sáng lập Consortio Vietnam, Kiểm toán KTV.
 2. Giám đốc Quốc gia Singtel Việt Nam: 6 năm.
 3. Giám đốc phát triển Singtel Việt Nam: 6 tháng.
 4. PGĐ chiến lược khách hàng Viettle mobile và Trưởng nhóm chiến lược Viettel Telecom: 1 năm.
 5. Giám đốc quan hệ khách hàng iBasis Inc (USA): 3 năm.
 6. Chuyên viên bán hàng, tiếp thị, Kế hoạch Kinh doanh VNPT: 5 năm.
 7. Sales marketing trong ngành quảng cáo và FMCG: 2 năm.

- Ông Dương tốt nghiệp Thạc sỹ kinh doanh quốc tế, Đại học Capilano, Vancouver, Canada 2004-2006 

Xem thêm
500.000đ
Mua ngay