Công cụ đo lường và thiết kế trải nghiệm

Giá trị khóa học
  • Áp dụng công cụ đo lường NPS để đo lường cảm xúc của khách hàng
  • Khám phá đặc điểm của 3 loại khách hàng để dễ dàng nắm bắt tâm lý của họ
  • Hướng dẫn xây dựng quy trình cải tiến sau đo lường
  • Hướng dẫn xử lý phản hồi theo quy trình khép kín
  • Hiểu và tiếp cận đúng dữ liệu đáng tin cậy
  • Cung cấp bộ chỉ tiêu đánh giá các cấp độ trải nghiệm khách hàng hiện tại của doanh nghiệp
  • Hướng dẫn chi tiết thiết kế hành trình trải nghiệm khách hàng
Công cụ đo lường và thiết kế trải nghiệm
500.000đ
500.000đ
Mua ngay