Học thử - Chuyên đề Quốc tế

Giá trị khóa học

Khóa CEO quốc tế bao gồm khóa CEO gồm 60 chuyên đề của các Giảng viên BizUni, và các chuyên đề do các giảng viên quốc tế giảng dạy.

** Khóa CEO của BizUni

  • Khóa CEO của BizUni bao gồm 60+ chuyên đề bao gồm tất cả các nội dung về về quản trị doanh nghiệp: Chiến lược, Mô hình kinh doanh, Quản trị tổng quát; Quản trị Marketing, Thương hiệu; Quản trị Sales, Phân phối; Quản trị Nhân sự, Văn hóa Doanh nghiệp; Quản trị Kế toán, Thuế, Tài chính; Quản trị sản xuất, chất lượng; Lãnh đạo / Leadership; Các kỹ năng của CEO; Tư Duy Dành cho CEO.
  • Khóa CEO của BizUni được giảng dạy với bởi hơn 30 Giảng viên là Doanh nhân, Quản lý cấp cao, Chuyên gia uy tín, nhiều năm kinh nghiệm.
  • Tất cả các chuyên đề được thiết kế chuyên nghiệp, có tính thực dụng cao.

** Các chuyên đề quốc tế

  • Các chuyên đề dành cho CEO, quản lý cấp cao do các Giảng viên uy tín quốc tế giảng dạy, và được BizUni Việt hóa.

** Các giá trị khác:

  • Học viên có cơ hội kết nối với các giảng viên và cộng đồng hàng ngàn CEO.
  • Hình thức học trực tuyến linh hoạt, mọi lúc mọi nơi.
  • Không giới hạn thời gian học. Học trọn đời.
  • Học viên đạt điểm trung bình bài thi sẽ được cấp Chứng chỉ khóa học CEO của Trường đào tạo QTKD BizUni có giá trị tín nhiệm cao trên thị trường.
Học thử - Chuyên đề Quốc tế
Đăng ký