Kinh doanh Toàn Cầu

Giá trị khóa học
  • 3+ bài học xoay quanh về chuyên đề Tư duy dành cho CEO
  • 2+ giờ học và thực hành phân tích các ví dụ thực tế
  • Đội ngũ giảng viên là các giám đốc, chuyên gia tư vấn cấp cao, chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp
  • Thời gian linh hoạt, học phí trọn đời
  • Tham gia vào cộng đồng kết nối các doanh nghiệp và doanh nhân
Kinh doanh Toàn Cầu
500.000đ
500.000đ
Mua ngay