Những quy định của Trường Kinh Doanh Bizuni - Trường Doanh Nhân Bizuni

Những quy định của Trường Kinh Doanh Bizuni

Trường có chính sách hoàn phí. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày khóa học khai giảng, học viên có quyền từ chối học và nhận lại toàn bộ học phí mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào. Sau 15 ngày, học viên không còn quyền này.

Trường có quyền từ chối phục vụ một số học viên mà trường nhận thấy không phù hợp về đối tượng, về hành vi, về văn hóa giao tiếp …Khi đó trường sẽ trả lại học phí theo tỷ lệ thời gian mà học viên đã học. Ví dụ: Trường quyết định từ chối phục vụ học viên Nguyễn Văn A đã học 60 ngày, trường sẽ trả lại cho học viên Nguyễn Văn A số tiền = 3,000,000*(1 - (60/180)) = 2,000,000 VNĐ.

Tài khoản BizUni dành cho học viên là tài khoản cho từng cá nhân học viên. Bất cứ hành vi chia sẻ tài khoản để nhiều người cùng học một tài khoản, hoặc login tài khoản vào nhiều địa chỉ IP, sẽ được trường cảnh báo và được xem là vi phạm quy định của trường. Trường BizUni sẽ trao đổi với học viên để làm rõ các hành vi này, và có quyền khóa những tài khoản vi phạm.

Học viên dùng các phương pháp kỹ thuật để tải/down tài liệu, clip bài giảng của BizUni được xem là vi phạm quy định của trường và quyền sỡ hữu trí tuệ. Trường BizUni sẽ khóa những tài khoản này và có thể khởi kiện nếu sự việc là nghiêm trọng.

Biểu mẫu hoàn phí

Mời học viên thực hiện việc hoàn phí

Áp dụng cho học viên đăng ký dưới 15 ngày
Hoàn phí

Khóa học CEO-SME

   6 tháng học

   Học từ hơn 35 giảng viên hàng đầu

   Học hơn 60 chuyên đề quản trị doanh nghiệp

   Kết nối với các doanh nghiệp SME toàn quốc

 HỌC PHÍ: 5.000.000 VNĐ/KHÓA

Với tâm huyết và mong muốn giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ, các bạn trẻ có khát vọng và ý chí khởi nghiệp được học hỏi các kiến thức về quản trị doanh nghiệp, Tập đoàn Hưng Thịnh đã tài trợ độc quyền và giúp tiết giảm học phí của khóa học CEO–SME từ 5 triệu đồng xuống chỉ còn 3 triệu.

3.000.000 VNĐ/khóa