• Banner 190
  • Banner 172
  • Banner 180
  • Banner 185
  • Banner 167
  • Banner 131
  • Banner 166
  • Banner 179
  • Banner 182

Những quy định của Học viện Kinh doanh & Tài chính - BizUni 

Tài khoản BizUni dành cho học viên là tài khoản cho từng cá nhân học viên. Bất cứ hành vi chia sẻ tài khoản để nhiều người cùng học một tài khoản, hoặc login tài khoản vào nhiều thiết bị, nhiều địa chỉ IP, sẽ được trường cảnh báo và được xem là vi phạm quy định của trường. Trường BizUni sẽ trao đổi với học viên để làm rõ các hành vi này, và có quyền khóa những tài khoản vi phạm.

Học viên dùng các phương pháp kỹ thuật để tải/down tài liệu, clip bài giảng của BizUni được xem là vi phạm quy định của trường và quyền sỡ hữu trí tuệ. Trường BizUni sẽ khóa những tài khoản này và có thể khởi kiện nếu sự việc là nghiêm trọng.