• Banner 190
  • Banner 172
  • Banner 191
  • Banner 179
  • Banner 184
  • Banner 166
  • Banner 185
  • Banner 130
  • Banner 165
  • Banner 178
  • Banner 181
Giảng viên chính thức

Dr. John Ullmen

-  Nhà huấn luyện được khen thưởng trên toàn thế giới, tác giả của các đầu sách về doanh nghiệp bán chạy, giảng viên được yêu thích tại học viên quản lí UCLA Anderson School of Management.

- Khoá học về Giao tiếp của anh tại trường được đánh giá là 1 trong 10 trải nghiệm tuyệt nhất của sinh viên.

- Kinh nghiệm giảng dạy ở nhiều lĩnh vực, khách hàng của anh bao gồm những ông lớn như Apple, Bain & Co., Cisco, Deloitte, Disney, Johnson & Johnson, Nike, Yamaha, NASA, Citi Bank,...

- Nhận bằng Cử nhân Khoa học từ Học Viện Không Quân Mỹ, bằng Thạc Sĩ ngành Chính sách Công của Đại học Havard, bằng Tiến Sĩ ngành Hành vi Tổ chức từ UCLA.

- Là tác giả của nhiều quyển sách về giao tiếp, lãnh đạo, tiêu biểu gần đây nhất là quyển Real Influence: Persuade Without Pushing and Gain Without Giving In - đồng tác giả là Mark Goulston, được bình chọn là một trong 30 đầu sách về Kinh Doanh hay nhất, được tái bản thành nhiều thứ tiếng.

- Các bài viết của anh được đăng trên tờ Havard Business Review, MSNBC, báo Los Angeles Times.

- Chuyên về: Huấn luyện điều hành, Động lực và ảnh hưởng, Làm việc nhóm là hợp tác, Giao tiếp giữa người với người,..

Những khóa học do giảng viên Dr. John Ullmen giảng dạy
(3 môn học)

Những khóa học do giảng viên Dr. John Ullmen giảng dạy
(3 môn học)