• Banner 190
  • Banner 172
  • Banner 180
  • Banner 185
  • Banner 167
  • Banner 131
  • Banner 166
  • Banner 179
  • Banner 182
Giảng viên chính thức

Emad Saif

- Giảng viên trường Đại học Qatar.

- Chuyên giảng dạy và đào tạo về doanh nghiệp / entrepreneurship.

- Kinh nghiệm đa dạng từ nhiều lĩnh vực: kỹ thuật, công nghệ, giáo dục, kinh tế, startup công nghệ.

- Tốt nghiệp Thạc sĩ về Kinh doanh (entrepreneurship) từ trường Đại học McMaster. Được đào tạo bởi trường Babson, trường hàng đầu về đào tạo kinh doanh (entrepreneurship education).

- Huấn luyện, kèm cặp và mentor nhiều doanh nhân, starups và sinh viên.

- Phát triển và điều phối chương trình huấn luyện sáng tạo tại trường Đại học Qatar.

- Là Giám khảo và Diễn giả tại các sự kiện về kinh doanh như: GEW, Startup Weekend và Business competitions.

- Đam mê nghiên cứu về startup, doanh nghiệp.