• Banner 190
  • Banner 172
  • Banner 191
  • Banner 179
  • Banner 184
  • Banner 166
  • Banner 185
  • Banner 130
  • Banner 165
  • Banner 178
  • Banner 181
Giảng viên chính thức

Hồ Thị Mộng Thu

- ThS. Hồ Thị Mộng Thu có hơn 19 năm kinh nghiệm trong Quản lý nhân sự và Pháp lý. Hiện đang giữ chức Phó Tổng Giám Đốc tại Công ty INVESCO, phụ trách Nhân sự - Pháp lý. Đồng thời, cô hiện đang phụ trách giảng dạy môn Luật tại một số trường Đại học tại Việt Nam.

- Có cùng chung quan điểm với BCC đó là thực học – thực làm, những kiến thức mà cô chia sẻ luôn là những khía cạnh thực tế trong nghề.