• Banner 190
  • Banner 172
  • Banner 191
  • Banner 179
  • Banner 184
  • Banner 166
  • Banner 185
  • Banner 130
  • Banner 165
  • Banner 178
  • Banner 181
Giảng viên chính thức

LAN BERCU

- Tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA tại trường đại học Kennesaw University Hoa Kỳ.

- Chủ tịch và sáng lập viên công ty Lead Across Cultures International.

- Thành viên của Hiệp Hội Diễn Giả Chuyên Nghiệp Hoa Kỳ the National Speakers Association.

- Thành viên của Liên Bang Diễn Giả Toàn Cầu – the Global Speakers Federation.

- Cựu chủ tịch câu lạc bộ diễn thuyết trước công chúng của Phòng Thương Mại Đô Thị Atlanta.

- Chủ tịch hoạch định chương trình giáo dục của Hội Đồng Đa Văn Hóa Georgia Diversity Council Hoa Kỳ.

- Thành viên của Hiệp Hội Đào Tạo Huấn Luyện và Phát Triển Tài Năng Hoa Kỳ- American Society of Training and Development, Association of Talent Development.

- Tác giả của quyển the 36 Ancient Chinese Strategies for Modern Business dược nhà xuất bản TRẺ xuất bản với tựa đề 36 Kế cho Thời Kinh Doanh Hiện Đại.

- Sáng lập viên và chủ nhiệm chương trình LanBercu TV.