Giảng viên chính thức

Lê Phụng Hào

- Ông Lê Phụng Hào là Giám đốc công ty GAAAC( Global AAA Consulting), Giảng viên của VMI, PACE, FPT, GIBC, BizUni.

- Tốt nghiệp M.B.A - University of Applied Sciences Ludwigshafen – Germany (International Management Consulting), Kỹ Thuật CaoThắng, Cử nhân Kinh Tế, Cử nhân Luật.

- Đã đảm nhận các chức vụ:

  • Thành viên Hội Đồng Quản trị , Phó Tổng Giám Đốc CTY Bitits.
  • Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Kinh Đô.
  • Thành viên Hội Đồng Quản trị Tập Đoàn Hoa Sen.
  • Thành viên Hội Đồng trường Đại Học Tài Chánh – Marketing.
  • Trưởng Ban Tổ Chức chuỗi sự kiện Nick đến Việt Nam 2013,2014,2015.
  • Ban Giám Khảo chương trình CEO- Chìa Khóa Thành Công – VTV1
  • Cố Vấn Chương trình tự hào thương hiệu Việt Nam –HTV9.
  • Phó Chủ tịch Hội Sỡ hữu trí tuệ TP HCM.
  • Phó Chủ tịch Hội An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Việt Nam.
  • Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam.