• Banner 190
 • Banner 172
 • Banner 191
 • Banner 179
 • Banner 184
 • Banner 166
 • Banner 185
 • Banner 130
 • Banner 165
 • Banner 178
 • Banner 181
Giảng viên chính thức

Lê Phụng Hào

- Ông Lê Phụng Hào là Giám đốc công ty GAAAC( Global AAA Consulting), Giảng viên của VMI, PACE, FPT, GIBC, BizUni.

- Tốt nghiệp M.B.A - University of Applied Sciences Ludwigshafen – Germany (International Management Consulting), Kỹ Thuật CaoThắng, Cử nhân Kinh Tế, Cử nhân Luật.

- Đã đảm nhận các chức vụ:

 • Thành viên Hội Đồng Quản trị , Phó Tổng Giám Đốc CTY Bitits.
 • Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Kinh Đô.
 • Thành viên Hội Đồng Quản trị Tập Đoàn Hoa Sen.
 • Thành viên Hội Đồng trường Đại Học Tài Chánh – Marketing.
 • Trưởng Ban Tổ Chức chuỗi sự kiện Nick đến Việt Nam 2013,2014,2015.
 • Ban Giám Khảo chương trình CEO- Chìa Khóa Thành Công – VTV1
 • Cố Vấn Chương trình tự hào thương hiệu Việt Nam –HTV9.
 • Phó Chủ tịch Hội Sỡ hữu trí tuệ TP HCM.
 • Phó Chủ tịch Hội An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Việt Nam.
 • Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam.