• Banner 190
  • Banner 172
  • Banner 191
  • Banner 179
  • Banner 184
  • Banner 166
  • Banner 185
  • Banner 130
  • Banner 165
  • Banner 178
  • Banner 181
Giảng viên chính thức

Nguyễn Bá Ngọc

- Ông Nguyễn Bá Ngọc là nhà sáng lập và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty NBN Media - công ty truyền thông đa phương tiện.

- Ông đã làm việc tại nhiều tòa báo lớn như Báo Doanh Nghiệp, Thời báo Kinh tế Sài Gòn và Sài Gòn Tiếp thị, Báo Tuổi trẻ (1993 - 2006).

- Năm 2010, ông Ngọc tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Đặc biệt, ông từng là thành viên Hội đồng quản trị tại Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội (2002 - 2010).