• Banner 190
  • Banner 172
  • Banner 191
  • Banner 179
  • Banner 184
  • Banner 166
  • Banner 185
  • Banner 130
  • Banner 165
  • Banner 178
  • Banner 181
Giảng viên chính thức

Nguyễn Tuấn Quỳnh

- Anh Nguyễn Tuấn Quỳnh, hiện là CEO Sài Gòn Books, Cựu Chủ tịch HĐQT tại Công ty Doanh Chủ, bên cạnh đó, anh còn đang nắm giữ cương vị TV HĐQT Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (SFC), thành viên HĐQT của Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận – PNJ, và tham gia HĐQT của một số công ty khác.

- Anh Nguyễn Tuấn Quỳnh từng được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho thành tích nghiên cứu khoa học và nhiều bằng khen trong hoạt động Đoàn Hội. Anh đã hoàn thành xuất sắc chương trình tiến sĩ Quản Trị Kinh Doanh (DBA). Ngoài ra, anh Nguyễn Tuấn Quỳnh hiện đang là Chủ tịch JCI tại Việt Nam năm 2006 – 2008 (Junior Chamber International – JCI là Hiệp Hội Các Nhà Lãnh Đạo và Doanh Nhân Trẻ Thế giới) và hiện là Phó Chủ Tich Hội Doanh Nhân Trẻ TPHCM (YBA), Chủ tịch BNI Leader Chapter.