• Banner 190
  • Banner 172
  • Banner 191
  • Banner 179
  • Banner 184
  • Banner 166
  • Banner 185
  • Banner 130
  • Banner 165
  • Banner 178
  • Banner 181
Giảng viên chính thức

Pavel N & Olena Tybinka

GV 1 : Pavel N -Kỹ Sư, Doanh nhân

GV 2: Olena Tybinka - Sáng lập Startup Xpress

Những khóa học do giảng viên Pavel N & Olena Tybinka giảng dạy
(1 môn học)

Những khóa học do giảng viên Pavel N & Olena Tybinka giảng dạy
(1 môn học)