• Banner 190
  • Banner 172
  • Banner 191
  • Banner 179
  • Banner 184
  • Banner 166
  • Banner 185
  • Banner 130
  • Banner 165
  • Banner 178
  • Banner 181
Giảng viên chính thức

Phan Thanh Bình

- Giảng Viên Đào Tạo, Nokia Academy Asia Pacific (APAC), Singapore

- Giảng Viên Đào Tạo - Chương trình MPDF – IFC – World Bank

- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Trường Thương Mại Solvay

- Giám đốc công ty Mỹ phẩm Florescence

- Giám đốc công ty Đào tạo và Tư vấn Trí Tuệ Việt

- Phụ trách Marketing toàn quốc Công ty Liên Doanh Ô tô VinaStar (Mitsubishi)

Những khóa học do giảng viên Phan Thanh Bình giảng dạy
(1 môn học)

Những khóa học do giảng viên Phan Thanh Bình giảng dạy
(1 môn học)