• Banner 190
  • Banner 172
  • Banner 191
  • Banner 179
  • Banner 184
  • Banner 166
  • Banner 185
  • Banner 130
  • Banner 165
  • Banner 178
  • Banner 181
Giảng viên chính thức

Robert Barcik

- Robert tốt nghiệp Cao học ngành Business and Data Science, trường đại học Dalarna.

- Nhà sáng lập MeanThat, một flatform giáo dục và đào tạo với hơn 250,000 học viên.

- Năm 2014, anh thực hiện video đào tạo đầu tiên với KhanAcademy và từ đó có lượng Fan toàn cầu. Nhiều trường đại học và sinh viên MBA từ khắp thế giói đã sử dụng video của anh để giảng dạy và học tập.

- Anh là người phát triển phương pháp học Flipped Teaching, tập trung vào các ngành: Marketing, lý thuyết về tổ chức, và kinh doanh.