• Banner 190
  • Banner 172
  • Banner 191
  • Banner 179
  • Banner 184
  • Banner 166
  • Banner 185
  • Banner 130
  • Banner 165
  • Banner 178
  • Banner 181
Giảng viên chính thức

Trần Bằng Việt

- Giảng viên Trần Bằng Việt, là một chuyên gia tư vấn được “săn tìm” tại Việt Nam. Trước công việc tư vấn hiện nay, anh đã từng đảm nhận các công việc sau: Sáng lập viên, thành viên HĐQT Dong A Technology, Tổng giám đốc Mai Linh Taxi – Phó ban Phát triển Kinh doanh Tập đoàn Mai Linh, Quản lý cấp cao TMA Solutions, Phó TGĐ Le & Associates. Anh Việt cũng là một doanh nhân có nhiều cống hiến cho các cộng đồng doanh nhân.

- Hiện nay anh là Chủ tịch JCI (Liên đoàn các nhà lãnh đạo và doanh nhân trẻ toàn cầu) tại Việt Nam, Phó ban Tổ chức, Uý viên Ban Chấp hành Hội doanh nhân Trẻ Tp HCM (YBA), kiêm Phó ban Đào tạo – Tư vấn – Pháp lý.