Dự án đầu tư: lập và phân tích tài chính

Giá trị khóa học
  • Nắm bắt được những vấn đề cần tìm hiểu khi lập dự án đầu tư
  • Hướng dẫn cách thức phân công xây dựng dự án đầu tư
  • Nắm rõ các yếu tố phân tích tài chính dự án đầu tư: chi phí đầu tư, nguồn vốn đầu tư, chi phí sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền
  • Áp dụng phân tích các chỉ số hiệu quả tài chính trong doanh nghiệp
  • Cung cấp các thông số để lựa chọn thông số tính toán dự án phù hợp
  • Biết cách phân tích rủi ro tài chính dự án
QUÝ KHÁCH HÃY ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ:
- BẮT ĐẦU HỌC NGAY SAU KHI HOÀN TẤT THANH TOÁN.
- HỌC PHÍ: 500.000 VNĐ

Đăng ký

Quý khách chưa là HV BizUni, vui lòng nhập thông tin vào các hộp bên dưới.

Tổng tiền:  500.000₫.
Quý khách click 1 trong 3 phương thức thanh toán bên dưới *
QK thanh toán trực tuyến sẽ được kích hoạt Tài khoản ngay lập tức!
Dự án đầu tư: lập và phân tích tài chính
500.000đ
500.000đ
Mua ngay