Mô hình Quản trị kinh doanh B2B & B2G

Giá trị khóa học
  • Hiểu rõ thị trường & cấu trúc của nó để thiết lập định hướng chiến lược và các chiến lược triển khai B2B & B2G
  • Hiểu rõ & nhận thức bản thân thông qua phân tích SWOT
  • Hướng dẫn các công cụ: PEST, 5 factors, market research & data base để nghiên cứu xu hướng, thị trường
  • Hướng dẫn thiết lập mô hình quản trị chiến lược theo mục tiêu: OGSM/MBO & MBP
  • Hướng dẫn xây dựng biz plan cho từng thời kỳ & kế hoạch hành động action plan
  • Thời gian học linh hoạt, không giới hạn
QUÝ KHÁCH HÃY ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ:
- BẮT ĐẦU HỌC NGAY SAU KHI HOÀN TẤT THANH TOÁN.
- HỌC PHÍ: 500.000 VNĐ

Đăng ký

Quý khách chưa là HV BizUni, vui lòng nhập thông tin vào các hộp bên dưới.

Tổng tiền:  500.000₫.
Quý khách click 1 trong 3 phương thức thanh toán bên dưới *
QK thanh toán trực tuyến sẽ được kích hoạt Tài khoản ngay lập tức!
Mô hình Quản trị kinh doanh B2B & B2G
500.000đ
500.000đ
Mua ngay