Rủi ro tài chính và các giải pháp khắc phục

Giá trị khóa học
  • Nắm bắt được những khó khăn và đề ra các phương thức khắc phục
  • Áp dụng và thực thi các phương thức quản lý rủi ro
  • Học cách xử lý rủi ro khi suy yếu năng lực cạnh tranh hoặc khi gặp khủng hoảng
  • Hướng dẫn phương pháp đánh giá rủi ro doanh nghiệp bằng xếp hạng tín nhiệm
  • Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của dự báo sớm rủi ro trong doanh nghiệp
  • Nắm bắt được những chỉ số tài chính quan trọng
  • Cách thức giải quyết vấn đề khó khăn tài chính & Huy động vốn
QUÝ KHÁCH HÃY ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ:
- BẮT ĐẦU HỌC NGAY SAU KHI HOÀN TẤT THANH TOÁN.
- HỌC PHÍ: 500.000 VNĐ

Đăng ký

Quý khách chưa là HV BizUni, vui lòng nhập thông tin vào các hộp bên dưới.

Tổng tiền:  500.000₫.
Quý khách click 1 trong 3 phương thức thanh toán bên dưới *
QK thanh toán trực tuyến sẽ được kích hoạt Tài khoản ngay lập tức!
Rủi ro tài chính và các giải pháp khắc phục
500.000đ
500.000đ
Mua ngay