Quản trị

3 mô hình ra quyết định quản trị

Trong mọi tổ chức, nhu cầu giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình quản trị luôn luôn tồn tại. Vì vậy, ra quyết định là nhiệm vụ rất quan trọng đối với nhà quản trị. Nó ảnh hưởng đến sự tồn tại, phát triển và kết quả hoạt động của tổ chức. Không có phương án nào là tốt nhất mà chỉ có phương án tối ưu nhất. Nhà quản trị có thể tham khảo 3 mô hình dưới đây để áp dụng vào quá trình đưa ra quyết định của mình.

Mô hình ra quyết định hợp lý

Đối với mô hình này, người quyết định phải tuân theo các bước nhằm tăng tính logic và độ tin cậy trong các quyết định của họ. Một quyết định hợp lý cho phép tối đa hóa lợi nhuận trong khuôn khổ những ràng buộc nhất định.
Các giả định khi sử dụng mô hình bao gồm: vấn đề rõ ràng, không mơ hồ; mục tiêu không phức tạp và được thể hiện rành mạch; giải pháp và kết quả được biết; sự ưu tiên là ổn định và không thay đổi; không ràng buộc về thời gian và chi phí.
Tuy nhiên, trong thực tế, người ta hiếm khi ra quyết định một cách lý tưởng như vậy, đặc biệt trong các điều kiện ra quyết định có nhiều rủi ro và không chắc chắn.

Mô hình ra quyết định hợp lý có giới hạn

Tiến trình ra quyết định mà chỉ xem xét những dữ liệu chính thay vì xem xét tất cả tránh làm cho vấn đề phức tạp hơn gọi là sự hợp lý giới hạn.
Nhận thức thông tin của con người là có giới hạn. Vì vậy, nhà quả trị chỉ tư duy trong giới hạn khả năng nhận thức của họ về tình huống. Do đó, mô hình này giải thích tại sao nhà quản trị thường đưa ra những quyết định rất khác nhau, dù rằng họ có thông tin giống nhau.
Cũng có trường hợp nhà quản trị chọn không đúng mục tiêu hay không tìm kiếm giải pháp tối ưu do sự hài lòng về hiện trạng hoặc tính chấp nhận rủi ro cao.
Một vấn đề khác là phạm vi tìm kiếm mục tiêu hay giải pháp cho việc ra quyết định bị hạn chế, chẳng hạn về kiến thức, thông tin hay thời gian. Trong quá trình ra quyết định, người ra quyết định thường không có đủ thông tin cần thiết về những vấn đề cần giải quyết, và cũng không thể kiểm soát được sự ảnh hưởng của những điều kiện khách quan đối với kết quả ra quyết định. Do đó, mô hình ra quyết định hợp lý có giới hạn cho rằng người ra quyết định càng sớm chấm dứt việc đưa ra nhiều giải pháp khác nhau thì càng sớm tìm ra giải pháp có thể chấp nhận được.

Mô hình ra quyết định dựa trên quyền lực

Tiến trình ra quyết định cân nhắc đến ảnh hưởng quyền lực của các giới hữu quan có quyền lực hay khi những người ra quyết định bất đồng về việc lựa chọn mục tiêu.
Mô hình này bao hàm ý nghĩa người ra quyết định phải có đủ thẩm quyền và khả năng giải quyết những vấn đề nảy sinh, các quyết định cá nhân thường là những quyết định phải đòi hỏi cấp bách về thời gian và tinh thần trách nhiệm cao.
Tuy nhiên, nhà quản trị cũng cần tham khảo ý kiến từ tập thể, vận động tập thể tham gia vào các quyết định để vừa bảo đảm tính sáng tạo vừa cải thiện mối quan hệ giữa các cá nhân trong tổ chức. Bởi vì tập thể có nhiều thông tin, thái độ và cách tiếp cận khác nhau.
Tóm lại, các mô hình phía trên chỉ mang tính chất tham khảo. Ngoài ra nó còn phụ thuộc vào tình hình thực tế của doanh nghiệp. Là 1 nhà quản trị thì việc linh hoạt các phương án và kiểm soát tình thế sẽ tốt hơn là việc rập khuông đi theo 1 mô hình nhất định.

Theo: BrandsVietNam

Viết bình luận

Your email address will not be published.

Có thể bạn cũng quan tâm

error: Content is protected !!